IOGT-NTO

Brev ska få fler att bidra till IOGT-NTO:s internationella arbete

I morgon fredag kommer 50 000 utvalda svenskar att få ett brev från IOGT-NTO i brevlådan. Brevet handlar om den nya insamlingskampanjen ”Fattigdom på flaska” som ska ge pengar till IOGT-NTO:s internationella arbete.

De som väljer att ge en gåva kommer att kontaktas per telefon med frågan om de kan tänka sig att stödja arbetet regelbundet.

– Anledningen till att vi nu kör en insamlingskampanj till vårt internationella arbete är att det finns ett akut behov av mera pengar till just denna verksamhet. Vi vill bli ramorganisation hos SIDA och då krävs det mycket insamlade pengar i kassan, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson, insamlingsansvarig på IOGT-NTO.

Hon tillägger att internationella kampanjer är tacksamma att jobba med. Många är benägna att skänka pengar och känner ett intresse för de här frågorna.

Kampanjen kommer att fungera som ett test av hur väl IOGT-NTO lyckas paketera insamlingar. Mottagarna ska få svar på frågor som ”hur och varför gör IOGT-NTO detta?”.

– Det är viktigt att nå ut och förklara vår verksamhet på ett bra sätt. Alkohol som utvecklingshinder kan uppfattas som lite otydligt och därför vill vi förklara mera konkret. Vad betyder det egentligen? Vi vill få fram att fattigdom inte bara handlar om pengar, utan även om demokrati. Vi tolkar fattigdom i en vidare bemärkelse och alkohol är definitivt en faktor som bidrar till fattigdom. Exempelvis kan man konstatera att biståndsinsatser fungerar sämre på grund av alkohol, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson.

Hon hoppas att insamlingskampanjen ska väcka funderingar och intresse kring alkoholfrågan.

Brevet skickas till 50 000 köpta adresser till personer som är givarbenägna. Det handlar om samhällsengagerade grupper i åldrarna 45–65 år.

– Senare kommer vi att göra en utvärdering för att se vilka mottagare som gett bäst respons. De som väljer att skänka 100 kronor kommer vi att ringa upp. Då får vi chansen att beskriva vårt arbete mera i detalj och kan fråga om de är villiga att bidra på regelbunden basis, säger Natascha Jevtic Esbjörnsson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer