IOGT-NTO

Boverket ger 5,5 miljoner till nykterhetsrörelsens lokaler

Av Boverkets 20 miljoner till upprustning av landets samlingslokaler gick närmare fem och en halv miljon till nykterhetsrörelsen.

Den 20 maj fördelade Boverkets samlingslokaldelegation över 20 miljoner till upprustning av lokaler runt om i landet. Närmare 5,5 gick till nykterhetsrörelsens lokaler.

− Vi är naturligtvis glada över de 10 föreningar som fått pengar till upprustning, säger Olle Häggström vd för Våra Gårdar.

Samtidigt är det ett antal föreningar som inte fått något bidrag trots att de fått positivt besked från sina kommuner.

− Nu ska vi naturligtvis analysera detta och fundera på hur vi går vidare med dessa ärenden. Men just nu gläds vi med de 10 föreningar som erhållit bidrag säger Olle Häggström.

Mer från Accent