Fika

Bästa Fika för Alla någonsin

664 nya medlemmar blev det strålande resultatet av årets Fika för alla-kampanj. Ett 100-tal kafferep anordnades och cirka 250 värvaraktiviteter arangerades runt om i landet.

Under hela oktober har kampanjen Fika för alla pågått ute i landet. Och resultatet har slagit alla rekord med cirka 250 värvaraktiviteter, 100 kafferep och 664 nya medlemmar som har värvats av 147 medlemmar.

Fika_1024

Bäst av alla var Blekinge med 98 värvade medlemmar och 16 värvaraktiviteter.

– Om man jämför med april, då vi också körde kampanjen Fika för alla, så hade vi 83 föreningar som anmält intresse. Nu i oktober hade vi 150 anmälda föreningar, vilket nästan är en dubblering. Detta är den bästa kampanjen hittills och vi ser att intresset bara ökar och ökar, säger Winnie Blom-Jensen, medlemsutvecklare på IOGT-NTO och berättar att det övergripande målet med Fika för alla är att göra IOGT-NTO mera känt genom att peppa föreningar till utåtriktad aktivitet.

– Syftet är att få våra föreningar att värva nya medlemmar utanför den egna lokalen, alltså på offentliga platser där många rör sig. Till detta uppmanar vi föreningarna att bjuda in till den egna verksamhet, kafferep, när de är ute och träffar folk. Det sista för att tipsa om ett sätt att marknadsföra och bjuda in till vår vanliga verksamhet, säger Winnie Blom-Jensen, som anser att engagemanget stärks av att möta folk ute på gator och torg.

Fika2_Kerstin_Ekman

Det utgår bidrag med 1 000 kronor till alla föreningar som gör minst en värvaraktivitet i veckan under perioden – sammanlagt fyra stycken – och ett kafferep dit nya och gamla medlemmar och allmänhet bjuds in. Tre priser om 5 000 kronor lottas ut bland de föreningar som värvar minst en ny medlem till IOGT-NTO.

– Vi vill att distrikten ute i landet peppar och uppmuntrar sina föreningar till att delta i kampanjen och vara en viktig del i att värva. Alla distrikt har utifrån sitt medlemsantal fått ett mål om antal genomförda värvaraktiviteter och när det uppnåtts är man garanterad en premie på 10 000 kr. Förutom dessa garantipremier delar vi ut priser till de distrikt där man värvar flest nya medlemmar under kampanjperioden. 1:a pris 15 000 kr, 2:a pris 10 000 kr, 3:e-5:e pris 5 000 kr, säger Winnie Blom-Jensen.

Riktade värvarkampanjer har funnits i fem år, men har förekommit i lite olika varianter som Fika för alla, Häng med oss och Våga fråga. Kampanjerna har körts under vår och/eller höst, i en vecka och upp till en månad.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer