Rörelsen

Barn och unga lyfts fram när IOGT-NTO samlar in pengar till Världens barn

Nykterhetsrörelsen satsar på barn och unga i året Världens Barn-insamling. Junis, UNF och NSF står och skramlar med bössor för att förmå människor att skänka pengar till projekt som syftar till att hjälpa utsatta barn i utvecklingsländer.

Under den stora ”skramlardagen” i lördags var det många barn och ungdomar från Junis, UNF och NSF från hela landet som stod och samlade in pengar till Världens Barn.

– Vi vet i nuläget inte exakt hur mycket pengar som samlades in, men insamlingen fortsätter under hela denna vecka, som kulminerar nästa helg med Världens Barn-galan i SVT på fredag och stor insamlingsdag på lördag. Vi tycker att det är viktigt att lobba för att barn och unga är delaktiga, säger Maria Bergqvist, kommunikatör och Världens Barn-samordnare på IOGT-NTO.

IOGT-NTO hör i år till den så kallade kärntruppen om tolv organisationer i Världens Barn, vilket innebär att man per automatik får del av de insamlade medlen. Förra året fick tio IOGT-NTO-projekt medel från Världens Barn-insamlingen. Ytterligare ett tiotal organisationer samlar också in pengar till Världens Barn, men de får söka ansöka om medel till sina projekt.

De medel som nykterhetsrörelsen får av Världens Barn går till partnerorganisationer i bland annat Afrika och Asien, vars arbete syftar till att hjälpa utsatta barn till en bättre tillvaro. Några av de tio projekt som fått del av förra årets Världens Barn-medel är Burundi Girls Guides Association, ADIC och Iringa Development of Youth.

– Ett av våra profilprojekt, som särskilt lyfts fram i Världens Barn, är Blue Cross i Kenya, säger Maria Bergqvist.

Hon tillägger att just i år är det många som vill engagera sig för barn på flykt. Anledningen är förstås alla de familjer som flyr från exempelvis Syrien.

– Vi stödjer gärna projekt som hjälper barn på flykt. Men det är också viktigt att stödja långsiktigt och hjälpa alla de barn som inte hamnar på löpsedlarna, säger Maria Bergqvist.

Hon tycker att det är bra och viktigt att IOGT-NTO jobbar med Världens Barn. Främst för att rörelsen genom Världens Barn bidrar till att barns livsvillkor förbättras. Men också för att synliggöra att IOGT-NTO bedriver internationellt solidaritetsarbete.

Förra året samlades över 78 miljoner kronor in till Världens Barn. IOGT-NTO fick drygt 3, 6 miljoner till sina projekt.

Nytt för i år är att man även kan bidra och skänka pengar digitalt, exempelvis i UNF:s digitala bössa.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer