Sociala företag

IOGT-NTO: ”Arbetsförmedlingen måste stötta de i svagast ställning”

I Svenska Dagbladet publiceras idag ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. I brevet protesterar 20 idéburna organisationer, däribland IOGT-NTO, mot att Arbetsförmedlingen inte ger tillräckligt stöd till de mest utsatta.

De tjugo organisationerna, varav IOGT-NTO är en, hävdar i det öppna brevet att Arbetsförmedlingen prioriterar bort de mest utsatta, de som har en utrikesbakgrund, lägre utbildning än gymnasium, är äldre eller har en funktionsnedsättning.

”Antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver.” skriver organisationerna som alla dagligen möter och arbetar tillsammans med utsatta människor.

Organisationerna skriver också att utvecklingen, trots ambitiösa förslag och tydliga nationella riktlinjer, pekar åt fel håll.

Enligt organisationerna har deras verksamheter i form av sociala företag, sociala verksamheter, ideell second hand och mötesplatser idag 3 000 anställda med bättre resultat än arbetsförmedlingen. Ändå anvisar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan allt färre personer till de de idéburna organisationernas verksamheter. Det kommer, enligt organisationerna, att leda till allt fler konkurser inom den idéburna sektorn.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer