Nykterhet

Andas ut: Nykterhet är inte farligt för hälsan

I veckan kunde vi läsa i flera tidningar att unga norska vuxna som inte dricker alkohol är en problemgrupp. Men att inte dricka alkohol är ingen risk. Det kan däremot utanförskap vara, vilket både kan bidra till nykterheten följa av den i ett samhälle där det är onormalt att inte dricka.

Det var TT som i sin sammanfattning av en artikel i norska Läkartidningen kommit fram till slutsatsen. Aftonbladet.se körde rubriken ”Larmet: Unga som dricker för lite i fara”.

Alkohol har, enligt WHO, seglat upp som den tredje största orsaken till förtidig död i världen. Då måste man ifrågasätta påståenden om att det skulle vara farligt att inte dricka alkohol.

Nykterhet – en friskfaktor

Mycket riktigt verkar avsaknaden av alkohol ínte vara någon riskfaktor alls. Tvärtom. I höstas fastställdes av en europeisk forskargrupp att cancerrisken ökar för varje glas alkohol man dricker. Ett glas om året var den rekommendation de ansåg vara riskfri.

Redan 1993 konstaterade norska forskare att medlemmar i IOGT har mindre risk att drabbas av cancer.

En annan studie gjord på norska IOGT:are 1996, visar att de löper mindre risk att dö, inte bara av cancer, utan även av de flesta hjärt- och kärlsjukdomar samt för sjukdomar i andningsorganen. Kvinnliga medlemmar löpte mindre risk att dö även av matsmältningssjukdomar och manliga av olyckor, våld och förgiftning.

Till och med avden  ischemiska hjärtsjukdom, som alkohol sägs skydda mot, fann forskarna att IOGT-medlemmarna hade mindre risk att dö av än normalbefolkningen. För andra sjukdomar fann de ingen skillnad. Någon förhöjd risk att dö av någon sjukdom alls löpte inte de norska IOGT:arna. De lever helt enkelt längre.

Forskarna påpekar att de inte kontrollerat om IOGT:arna röker i samma utsträckning som andra. Röker de mindre kan det ha bidragit till den positiva effekten, men farligt att vara nykter är det inte.

Många nyktra – få organiserade

Alldeles fel har dock inte TT, även om vinkeln på artikeln är sådan att läsaren måste dra slutsatsen att det farliga för nykterister är att de inte dricker. I själva verket är det, sannolikt, precis tvärtom. De avstår från att dricka för att de har problem.
De flesta svenskar definierar nog en nykterist som någon som är medlem i en nykterhetsorganisation och har avgivit nykterhetslöfte. I själva verket är det, enligt Statens folkhälsoinstitut, omkring 16 procent av befolkningen över 16 år som inte druckit alkohol det senaste året och därför betraktas som nykterister.

Det blir grovt räknat cirka 1,5 miljoner personer. IOGT-NTO och UNF har tillsammans ca 35 000 medlemmar över 16 år. Exakt hur många organiserade nykterister det finns i landet går inte att få reda på eftersom många är medlemmar i flera organisationer, men det är lätt att inse att inte ens var tionde nykterist är med i någon nykterhetsorganisation.

Så vilka är då alla dessa oorganiserade nykterister?

Flera studier, både svenska och utländska, visar att de som inte dricker alkohol oftare är handikappade eller har någon kronisk sjukdom. De har lägre inkomst och utbildning än den genomsnittliga befolkningen och de rör sig mindre. De mår sämre psykiskt, är oftare ensamma och är mer sällan föreningsanslutna än andra. Alla dessa faktorer kan var och en bidra till dålig hälsa och för tidig död. De bidrar definitivt till att få dig att avstå från att dricka.

Att dricka alkohol är en social företeelse. Den som inte har någon att dricka tillsammans med dricker inte. Undantaget är den som blivit ensam på grund av långt gånget missbruk, men ingen börjar dricka ensam.

Nykterhet – också en riskfaktor?

Nykterheten kan, i och för sig, också leda till problem. I ett samhälle där normen är att man ska dricka alkohol, riskerar ett avståndstagande från normen att bli ett avståndstagande från samhället. Att ställa sig utanför samhällets gemenskap kan leda till ensamhet och utanförskap.

Men, i stället för att försöka få personer som inte dricker att tro att de skulle må bättre av att börja dricka, borde rådet till dem kanske vara att gå med i IOGT-NTO eller någon annan nykterhetsorganisation. Då har de en verklig chans till ett långt liv.

Mer från Accent