Vecka 45

Alkoholproblem uppmärksammas

Ideella organisationer går samman för att sätta press på regeringen. De ska också genomföra en uppmärksamhetsvecka om alkoholens skadeverkningar.

En rad frivilligorganisationer och en representant från Norrtälje kommun samlades i går för att diskutera utformningen av en uppmärksamhetsvecka om alkohol. Tanken på en sådan är inte ny. Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) och Statens folkhälsoinstitut initierade en uppmärksamhetsvecka för alkoholproblem i samband med det tidigare Riskbruksprojektet. Syftet var att få vårdpersonal att börja fråga sina patienter om alkohol.

Frivilligorganisationer var också involverade i kampanjen. De beklagar att nationella myndigheter har tagit sin hand ifrån uppmärksamhetsveckan. På initiativ av Stockholms läns nykterhetsförbund och Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN, har nu 13 organisationer samlats för att diskutera om de ska fortsätta driva kampanjen tillsammans.

– Det kan vara värt att fundera över om vi ska försöka rädda varumärket ”Vecka 45”, säger Sven Persson, på SLAN när han inleder mötet.

Målgruppen för vecka 45, som uppmärksamhetsveckan kallats, har varit vårdpersonal och patienter. Få av de närvarnade organisationerna arbetar huvudsakligen med dessa grupper och målgruppen blir därför föremål för diskussion.

– I Norrtälje gjorde vi förra året så att vi riktade oss till en ny målgrupp varje dag under veckan, säger Sofie E. Ahlholm från Trygg i Norrtälje.

Leena Haraké från KSAN tycker att det är viktigast att fokusera på politiken.

– Sverige har en handlingsplan för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak som upphör vid årsskiftet och EU saknar helt strategi för alkoholfrågor. När det inte finns någon konvention kliver industrin fram och fyller tomrummet. Ett sätt för oss att ha hög svansföring är att rikta blåslampan mot regeringen så att de tar fram en kraftfull handlingsplan för Sverige och trycker på så att EU får en strategi, säger hon.

En rad andra förslag kommer också upp: att skriva debattartiklar och ordna seminarier, att dela ut IOGT-NTO:s rapport om lågdoskonsumtion till landstingen, att försöka påverka politiker så att den nya handlingsplanen blir kraftfull. Till slut enas man om att Leena Haraké får föra de närvarande organisationernas talan vid ett möte med ANDT-rådet den 2 september och att Sofie E. Ahlholm skriver ner hur de jobbat med veckan i Norrtälje som inspiration för andra kommuner. Dessutom utses en arbetsgrupp för att arbeta med planeringen av uppmärksamhetsveckan.

Gun-Lis Roos från Stockholms läns nykterhetsförbundet och initiativtagare till mötet, är nöjd efteråt.

– Det är viktigt att trycka på politiker så att vi får en ny ANDT-strategi som innefattar tidig uppmärksamhet på alkoholen i Sverige, och att regeringen trycker på så att EU får en alkoholstrategi. Det här blir en nystart utan dess like, tillsammans är vi starka, säger hon.

Ingela Eriksson, som representerar Alna, gillar tanken på en uppmärksamhetsvecka.

– Vi jobbar ju med detta jämnt, men man kan inte begära att alla andra ska ha samma engagemang. Då är det bra med att lägga fokus på en vecka. För oss är det viktigast att få folk att agera tidigare, innan det blir ett stort problem, och att får dem att hålla frågorna levande, säger hon.

Jan Stenefors, ordförande i Västra och Södra kretsen av IOGT-NTO i Stockholm, är också nöjd.

– Viktigast är att vi samordnar oss och talar om samma sak, åtminstone när vi gör utåtriktade grejer. Om alla organisationer går ut med egna budskap är det lätt att försvinna i mängden. Går vi tillsammans får vi större genomslag och vinner tid och kraft.

Mer från Accent