Alkohol

Alkoholpaus i januari bra för hälsan

Att inte dricka alkohol under januari månad förbättrar hälsan även för måttlighetskonsumenter.

Vetenskapsjournalisten Andy Coghlan, tidskriften New Scientist, har som årlig tradition att anta den brittiska utmaningen ”Janopause” rapporterar The Daily Mail. Det innebär att man avstår från alkohol under januari månad. När han frågade en leverexpert vilka vetenskapliga belägg det fanns för att en vit månad skulle vara bra för hans hälsa fick han svaret ”Inga”.

Han beslöt då att själv försöka ta reda på hur det förhöll sig och har genomfört ett försök på nio kollegor. Dessutom vidtalades fyra andra kollegor att ställa upp som kontroller. Samtliga beskriver sig själva som måttlighetsdrickare.

Resultaten av den lilla studien förvånade många och motsäger många leverexperters åsikt att måttlighetskonsumenter inte får några hälsofördelar av att avstå från alkohol. Läkarna vid Royal Free Hospital i London, som testade deltagarna före och efter de fem veckorna, kunde konstatera att leverfetterna sjönk med, i medeltal, 15 procent i gruppen som avhöll sig från att dricka alkohol.

Dessutom gick de som inte drack i genomsnitt ner ett och ett halvt kilo i vikt och deras kolesterol och blodsockernivåer minskade med fem respektive närmare 25 procent.

Som ytterligare bonus rapporterade de helnyktra att de sov bättre och upplevde att de presterade bättre på jobbet under försöksperioden.

Rajiv Jalan, professor vid University College i London, hjälpte Andy Coghlan med studien. Han är tveksam till om det finns några kvarstående hälsoeffekter när försökspersonerna återgår till normal konsumtion, men menar att pausen ändå givit deras levrar en respit.

Andy Coghlan själv säger att resultaten inte ska missförstås.

­ ­– Budskapet är inte att du kan ge din lever en månads semester och sedan dricka hur mycket som helst resten av året.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer