Utmärkelse

Alkohol & narkotika prisas

Julius von Wright, chefredaktör på CAN:s tidskrift Alkohol & narkotika, har fått utmärkelsen Mediadiplom från Svensk förening för beroendemedicin.

Hur känns det?
– Det känns roligt. Det är alltid kul att få en bekräftelse på att man gör ett uppskattat och bra jobb. Och just att få utmärkelsen från läkarkåren via Svensk förening för beroendemedicin känns fint, det är en yrkeskår som jag respekterar. Jag har tidigare jobbat mest med den socialvetenskapliga delen av beroende, och det medicinska är ett fält jag försöker greppa.

Vad innebär utmärkelsen för dig?
– En extra pepp till att fortsätta med det jobbet jag gör. I motiveringen lyfter de fram att jag tar upp debattämnen i tidskriften, det vill jag gärna fortsätta med. För någon månad sedan hade vi en debatt om medberoende ska vara en diagnos eller inte, det är en väldigt nischad fråga som inte får plats i de stora dagstidningarna, och där tänker jag att Alkohol & narkotika kan ha en roll att spela.

Vad kommer Alkohol & narkotika göra framöver?
– Jag har tänkt att vi ska lyfta forskningen lite mer. Det har varit ganska mycket politik i Alkohol & Narkotika det senaste året, vilket är bra, men jag vill stärka forskarinnehållet. Jag ska också försöka få ordentligt liv i podden när jag kommer tillbaka från min föräldraledighet. Det finns många beroendefrågor som passar i poddformat, frågor som kräver lite reflektion och som det kan vara skönt att sammanfatta i prat. Jag har en känsla av att det kommer hända mycket inom beroendevård och behandling framöver, så det är roligt att vara verksam inom vårt området just nu.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation (med 47 medlemsorganisationer) vars uppgift är att sprida information om alkohol och andra droger.

Mer från Accent