IOGT-NTO

Alice Häggqvist blev årets stipendiat

Vid IOGT-NTO:s förbundsstyrelsemöte i helgen fick Alice Häggqvist motta det årliga stipendiet ur Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond.

Det var jätteroligt. Jag blev alldeles mållös när jag fick beskedet. Det är jättebra att möjligheten finns, säger Alice Häggqvist.

Hon studerar första året på läkarutbildningen. För tre år sedan gick hon med i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Hon har varit ordförande i UNF Morgonstjärnan, ett uppdrag som hon nu lämnat, dels för att lämna plats åt yngre, och dels för att hon numera är ledamot av förbundsstyrelsen och ingår såväl i verkställande utskottet som i en arbetsgrupp som jobbar med medlemsökning.

Alice Häggqvist skriver i sin ansökan att stipendiet ska ge henne möjlighet att slippa jobba extra så att hon kan fortsätta med en aktiv och meningsfull fritid, trots intensiva studier.

Är det så du kommer att använda pengarna?

– Ja, just nu letar jag och min sambo nytt boende eftersom vi inte kan bo kvar där vi bor. Då är ju stipendiet till stor hjälp så att jag inte måste försöka hitta extra inkomster för att ha råd att bo, säger Alice Häggqvist.

Fonden, som bildades genom ett testamente år 1945 av makarna Thyra och Ture E Westerberg, har till ändamål att till medlem av IOGT-NTO, som önskar utbilda sig till läkare eller tandläkare, utdela stipendium. Förutsättningar för att erhålla stipendium är att den sökande sedan minst tre år är medlem i IOGT-NTO och icke-rökare.

Mer från Accent