Nykterhet

Aktiva kristna dricker mindre

Ungdomar som är aktiva i en kristen församling dricker mindre än dem som inte är religiösa. Minst dricker de som är engagerade i en frikyrka.

Traditionellt sett har kyrkan och särskilt frikyrkan varit kopplade till ett nyktert levnadssätt. För att ta reda på hur det ser ut idag har Blå bandet och Uppsala universitet gjort en undersökning av bruk och attityder till alkohol bland unga som är aktiva i kristna organisationer.

Enkäten har besvarats av 615 personer mellan 16 och 25 år. Resultatet visar att endast en tredjedel är helnyktra, men majoriteten anser att de dricker mindre än dem de umgås med.

Tre av fyra anser att kristna miljöer bör vara alkoholfria zoner. Efter ett kristet möte tycker dock sex av tio att det är okej att dricka ett glas öl eller vin på sta´n.

Konsumtionen ökar med åldern. Tjugoåringar dricker betydligt mer än tonåringar och de som flyttat hemifrån dricker mer än de som bor hemma. De som är mest socialt aktiva dricker mer än dem med litet umgänge. De som har föräldrar som inte dricker alkohol dricker mindre liksom de som är mer aktivt religiösa och de som är mer socialetiskt konservativa.

Studien bekräftar tidigare studier som visar att religiöst engagemang hänger samman med lägre alkoholkonsumtion.

Mer från Accent