I rörelse

Accents föregångare Reformatorn digitaliseras på Kungliga biblioteket

IOGT:s gamla tidning Reformatorn blir sökbar och åtkomlig för forskare och allmänhet via Kungliga biblioteket.

Reformatorn håller som bäst på att läsas in digitalt i Kungliga bibliotekets tidningstjänst. De inlästa filerna är inte bara läsbara utan även sökbara.

– Det kommer att göra nykterhetsrörelsen mer synlig och de debatter och diskussioner som förts inom rörelsen mer kända, säger Peter Axelsson, kommunikationsstrateg på Kungliga biblioteket, till Accent.

Sedan tidigare finns dagstidningar som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet inlästa från första numret. Men Reformatorn är en av de första medlemstidningarna.

– Det betyder att när till exempel en forskare nu söker på ett ämne så kommer Reformatorns artiklar upp på samma sätt som dagstidningarnas. Det kommer att göra att fler får upp ögonen för de diskussioner som har förts inom nykterhetsrörelsen, säger han.

Han påpekar att även om tidningen är nedlagd är tankarna som fanns intressanta.

– De är en del av vårt kulturarv och vår historia. Det är i medlemstidningen man får ta del av hur resonemangen gick och vad medlemmarna tyckte var viktigt. Det var den tidens sociala medier, säger han.

Kommer ni att läsa in även NTO:s tidning Ariel?

– Vi är mycket intresserade om vi får möjligheten. Dessvärre kräver all historisk digitalisering att någon annan går in och finansierar den. Digitaliseringen av Reformatorn skulle inte varit möjlig om inte IOGT-NTO och NBV gått in och bekostat projektet, säger han.

Har ni Accent digitalt då?

– Nej, tyvärr. Ariel finns att läsa på mikrofilm, som inte är sökbar. Accent har vi bara bevarad i tryckt utgåva, säger Peter Axelsson.

Mer från Accent