Nykterhet

Accent testar nya iogt.se:"Utan medlemmar blir det tråkigt"

iogt_350pxEn förening är ingenting utan sina medlemmar. Det är människorna som utgör både hjärta och hjärna. Vad är då en föreningssajt utan sina medlemmar? Svaret är: ganska tråkig.

 IOGT-NTOs hemsida innehåller bra information, ger utmärkta argument och visar övertygande, välgjorda filmer. Men människorna saknas – och då blir resultatet trist. Det finns nästan inga bilder av människor på sajten, vilket gör det svårt att få någon känsla för föreningens själ.

Bristen på bilder gör även att utseendet känns tråkigt. I layouten används föreningens blåa färg, vilket är bra. Men utan grafiska element blir resultatet ganska livlöst, och ibland är sidorna texttunga.

 Navigeringen känns heller inte riktigt genomarbetad. Intressant material har tryckts in under luddiga rubriker. Hela menyn ligger till vänster, medan det i toppen på sidan gapar tomt. Det stora, blå tomrummet i topp skulle man kunna använda till en alternativ meny med en annan navigeringsform. Exempelvis skulle man kunna utgå från olika målgrupper av besökare.

Man borde även se över rubriknamnen, och ändra från generella rubriker som ”Medlemssidor” – där man inte vet vad man kommer att hitta – till konkreta och koncisa rubriker. Det skulle göra det lättare att hitta på sajten.

 Ett annat förbättringsförslag är att man kunde utnyttja utrymmet till höger om texten bättre. Detta utrymme brukar kallas högerspalt, och där kan man exempelvis lägga alternativa navigeringar med menyer som ”Gå direkt till”, ”Läs mer om” eller ”Jag vill hjälpa till”. Man kan också använda utrymmet till att lyfta fram aktuella kampanjer, eller låta de senaste nyheterna locka till läsning.

Men sajten har förstås även styrkor. Inte minst berättar förbundsordförande Sven-Olov Carlsson på ett utmärkt sätt varför vi ska bli medlemmar. Han förklarar varför nykterhetsrörelsen finns och varför den behövs. Texten träffar rakt i hjärtat, och man kan enkelt klicka vidare och anmäla medlemskap.

 Generellt är dock inte iogt.se så bra på att uppmana till handling, särskilt om man jämför med vad andra stora organisationssajter gör på nätet. Inte ens när man aktivt letar efter vad man kan göra för att hjälpa till är det lätt att hitta. Det finns exempelvis ingen information om hur man blir kamratstödjare på de sidor som handlar om vad man kan göra som medlem.

Ett annat problem är att butiken inte fungerar. Produkterna visas inte på ett lockande sätt, och vid testtillfället var man tvungen att skriva en beställning manuellt och mejla in sin order för att kunna handla.

 IOGT-NTOs hemsida berättar på ett bra och pedagogiskt sätt varför organisationen finns – och varför du behövs som medlem. Men det finns mycket information som kunde lyftas fram bättre. Och människorna måste få ta mer plats om sajten ska kunna förmedla en känsla av organisationens själ och anda.

 Av Lisa Bjerre

 

Tre bra saker med nya iogt.se

* Bra och övertygande argument om varför man ska bli medlem.

* Det är enkelt att prenumerera på nyheter och information genom så kallade RSS-flöden.

* Det finns massor av nyttig och intressant information när man letar.

 

Tre saker att jobba med

* Designen känns tråkig och behöver ett lyft – inte minst behövs det fler bilder av människor.

* Navigeringen bör bli tydligare och lättare att hitta i.

* Det behövs fler metoder, exempelvis fler menyer, för att lyfta fram bra material på nya sätt.

 

Om testaren

Lisa Bjerre är frilansjournalist med fokus på internet och IT. Hon har varit nätnörd i snart 14 år, och testat sajter för tidningen Internetworld sedan 2004. 


Mer från Accent