Rörelsen

15 tips för ett roligare årsmöte

Något gott att äta, lite spexig underhållning, färre frågor i plenum och aktiva deltagare – det kan locka fler medlemmar att komma till årsmötet.

Så här i årsmötestider gäller det att hitta det bästa sättet att locka medlemmarna att komma till mötet. För många föreningar är det en utmaning – i värsta fall är det kanske styrelsen och någon enstaka medlem som dyker upp. Det gäller att få mötet att bli så givande och trevligt som möjligt, och inte ett nödvändigt ont för att klara av formalia.

Accent har bett IOGT-NTO-medlemmar i två olika Facebook-forum komma med tips. Det här är deras förslag:

• Låt deltagarna röra på sig emellanåt, till exempel genom att göra tipspromenadfrågor. Ta en punkt på dagordningen vid varje ”fråga”.

• Ha ett inkluderande presidium som hittar sätt som får alla att komma till tals och som har förmåga att avbryta den som pratar för länge.

Foto: Nathalie C. Andersson
Gott fika livar upp mötet. Foto: Nathalie C. Andersson

• God mat eller gott fika livar alltid upp. Janssons frestelse och tårtbuffé är några av förslagen.

• Ha ett presidium som förmår att göra mötet roligt och trevligt, utan att vara oseriösa. För att locka ungdomar att vara delaktiga: låt dem sitta i presidiet.

• Förbered mötet ordentligt. Ju bättre förberett möte desto bättre.

• Lätta upp handlingarna med bilder.

• Ta så få frågor som möjligt i plena, helst bara beslut.

Låt någon spexa till handlingarna. Foto: Nathalie C. Andersson
Låt någon spexa till handlingarna. Foto: Nathalie C. Andersson

• Ha musik eller annan underhållning. Någon som spexar lite mellan genomgången av det ekonomiska och revisionsberättelsen gör en alltid glad.

• Uppmuntra deltagarna att ställa frågor. Ha ett pedagogiskt presidium eller uppdra åt någon deltagare att på ett smidigt och koncist sätt förklara hur mötets olika delar fungerar och vad svåra ord betyder.

• Släpp loss brainstorming. Det brukar bli bra i slutänden när alla de riktigt galna idéerna har haglat ett tag. Det är då de bästa roligaste grejerna till arbetsplanen kommer fram.

Foto: Nathalie C. Andersson
Musik lättar upp årsmötet. Foto: Nathalie C. Andersson

• Sjung mera!

• Bjud in en intressant föreläsare eller visa en intressant film.

• Ägna lite tid åt att diskutera viktiga frågor, till exempel hur det går att komma närmare IOGT-NTO:s vision – ”ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv” eller hur man kan arbeta med någon av grundsatserna: demokrati, solidaritet och nykterhet.

• Dra ut på årsmötet. Låt det bli en heldag med matlag och frågesport och hantverk och …

• Gör som Junis och tänk på att årsmötet också är föreningens födelsedag. Avsluta med fest!

Tipsen kommer från: Linda Tjälldén, Anne-Maj Björnholm, Gerd Sundström, Alberto Alejandro Mancebo, Helena Wannberg och Wilda Kristiansson.

Mer från Accent