Nykterhet

’’Barn som får dricka med sina föräldrar dricker mer alkohol själva’’

Sven Bremberg är expert vid Statens Folkhälsoinstitut. Foto: Marc Femenia

Barn som får dricka alkohol tillsammans med sina föräldrar alkoholdebuterar tidigare och löper större risk att hamna i missbruk än barn som inte får smaka alkohol hemma.

Det visar en färsk forskningsgenomgång som Folkhälsoinstitutet gjort. Genomgången motsäger därmed tanken att ungdomar kan ”lära sig” att dricka på ett ansvarsfullt sätt av sina föräldrar.

– Vi har sammanställt olika forskningsresultat och studier som gjorts under flera år och resultatet är entydigt. Barn som får dricka med sina föräldrar dricker mer alkohol själva, säger Sven Bremberg, expert vid Statens Folkhälsoinstitut.

I Sverige är det vanligast att ungdomar dricker tillsammans med vänner, men i vissa länder, som Nederländerna och Australien, ges föräldrar rådet från myndigheter att dricka tillsammans med sina barn. Föreställningen är att de då lär sig att dricka måttligt och att man avdramatiserar alkoholen. Den här tanken förekommer även bland svenska föräldrar. Nästan varannan förälder har låtit sin 15-åring dricka alkohol i hemmiljö, visar en ny studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– Men mönstret är tydligt. Barn som bjuds hemma får fler alkoholproblem och risken för psykisk ohälsa och andra typer av skador ökar. Att bjuda sina minderåriga barn på alkohol uppfattas av barnen som att det här med alkohol är tillåtet och ofarligt och då släpper spärrarna även utanför hemmet, konstaterar Sven Bremberg.

Strikta regler och normer hemma vad gäller alkohol gör alltså att ungdomar alkoholdebuterar senare, dricker mindre totalt sett och är mindre benägna att utveckla ett missbruk. Forskning visar också att den i särklass viktigaste faktorn för att hindra barn från att börja dricka i förtid är nolltolerans mot alkohol före arton års ålder.

Detta oavsett om föräldrarna är nyktra eller ej. Att bara vara nykter utan att tydligt markera ett förbud mot alkohol före myndig ålder är alltså inte tillräckligt.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent