Cannabis

Unga sårbara för cannabisberoende

En ny studie antyder att cannabis kan vara nästan lika beroendeframkallande som opioider för unga.

För barn mellan 12 och 17 år är det inte stor skillnad i risken att bli beroende av cannabis eller opioider. En studie som nyligen publicerades i JAMA Pediatrics visar att 10,7 procent av de deltagande uppfyllde kriterierna för missbruk ett år efter att de testat cannabis för första gången. Samma siffra för de som testat opioider var 11,2 procent. Det rapporterar Bloomberg.

I åldersgruppen 18 – 25 år är andelen som utvecklat ett beroende efter ett år generellt lägre, men skillnaderna mellan cannabis och opioider är fortfarande liten. 6,4 procent bedömdes vara cannabisberoende ett år efter att de först testat drogen, medan 6,9 procent var beroende av opioider ett år efter sitt första användningstillfälle. Samma siffra för kokain var 5,6 procent, och för heroin 30,9 procent.

I ett längre perspektiv stiger andelen som utvecklat cannabisberoende till den punkt att den går om opioiderna. I åldern 12 till 17 har 20,1 procent utvecklat ett beroende tre år efter att de först testade cannabis. För opioider är siffran 10,6 procent.

Ju tidigare en deltagare i studien testat cannabis desto troligare var det att utveckla ett beroende. Studien baseras på data som samlats in 2015 – 2018 av US Department of Health and Human Services.

Mer från Accent