Narkotika

Tullverket: Stor insmuggling av cannabis

Priset på cannabis har inte förändrats på många år, vilket enligt Tullverket tyder på att stora mängder kommer in i Sverige.

I augusti väcktes åtal mot sex personer, de flesta är hemmahörande i Skåne. De misstänks för att ha distribuerat nära 300 kilo insmugglad cannabis, och för att ingå i en omfattande narkotikahärva. 

Misstanken är att narkotikan smugglats till Sverige via lastbilar från Spanien och även med post från Nederländerna. 

Erik Friberg, biträdande enhetschef Tullverkets kriminalavdelning, säger att det är sex personer som åtalas, och det är ytterligare sju personer som ligger inom deras försorg som har varit kurirer. 

– Det är väldigt många människor som ska sättas under lupp. Polisen kommer åtala fler efter hand, men det är sex personer som åtalas nu. Det här handlar om ett väldigt välorganiserat nätverk som det har bedrivits spaning mot under en lång tid. 

 ”Det finns ett problem med att ta fast och döma kurirer eftersom de snabbt ersätts av någon annan med väldigt kort varsel.”

Erik Friberg, Tullverket

Det är även svårt att komma åt och lagföra de som är högre upp i hierarkin.

– Det finns ett problem med att ta fast och döma kurirer eftersom de snabbt ersätts av någon annan med väldigt kort varsel. För gemene man innebär det att narkotikan fortsätter komma in, vilket gör att det inte påverkar deras verksamhet i stort. Kurirerna lever kanske heller inte ett speciellt bra liv och blir utnyttjade, vilket också är tragiskt.

Han tror däremot inte att de allt större beslagen som görs påverkar marknaden så mycket. 

– Eftersom priserna för kunden inte har förändrats på många år finns det fortfarande droger att få tag på. Även om vi gjorde enormt stora cannabisbeslag förra året så påverkade inte det prisbilden, vilket gör att man kan tro att det finns en väldigt stor införsel till Sverige.

– Vi gör fler och större beslag av cannabis än någon annan drog så det är en omfattande införsel. Så länge prisbilden inte förändras nämnvärt har ju vare sig vi eller polisen tagit tillräckligt. 

”Min uppfattning är att det sker ett stort inflöde av narkotika och vapen som inte minst påverkar våldskonflikter.”

Erik Friberg, Tullverket

Enligt Erik Friberg är inflödet av narkotika i Sverige stort. Han menar att nätverken alltmer arbetar som företag och använder sig av många olika metoder för att få in narkotika i Sverige. 

– Det är inte vi som bestämmer hur många som ska vara i Tullverket, men min uppfattning är att det sker ett stort inflöde av narkotika och vapen som inte minst påverkar våldskonflikter. Hade vi varit på fler ställen under dygnets alla timmar så hade vi gjort fler beslag.

Mer från Accent