Narkotika

Tullens beslag: Mindre cannabis, mer amfetamin och kokain

Trots att Tullverket tar allt mer narkotika minskar cannabisbeslagen. Däremot ökar amfetamin, opium och kokain.

Trots ett minskat antal resandekontroller gör Tullverket fler beslag än för tio år sedan.

År 2003 gjorde tullen drygt 100 000 kontroller, förra året gjordes knappt 100 000 kontroller. Trots det var antalet narkotikabeslag 6 095 stycken 2013, vilket är 145 procent fler än 2003.

– Det visar att Tullverket blivit alltmer effektivt under de senaste tio åren och att vi gör stor nytta med de resurser vi har, säger Therese Mattsson, generaldirektör för Tullverket i ett pressmeddelande.

Tullen har valt att fokusera mer på den tunga trafiken och mindre på resandekontroller, trots att resandekontroller ger många beslag.

– Det krävs en ständig balans i kontrollverksamheten, vi måste röra oss mellan resandeflödet, erfarenhetsmässigt ger större antal beslag, och godsflödet, som brukar ge större mängd narkotika men tar mer tid i anspråk, säger Therese Mattsson.

Hon anser ändå att det återstår en hel del att göra när det gäller ökad analysförmåga för större träffsäkerhet, nya arbetsmetoder och effektivare IT-stöd.

Som ett led i satsningen på det tyngre godsflödet har Tullverket under 2013 investerat i tre nya mobila skannrar för kontroll av containrar och lastfordon. Den första skannern har nyligen tagits i drift i gränsskyddsverksamheten i Stockholm. Driftsättning av nya skannrar i Göteborg och Malmö planeras till sensommaren.

Mer från Accent