Tullverket

Strängare lag kan stoppa drograttfylla

Tullverket tvingas idag släppa drogpåverkade chaufförer eftersom deras brott inte betraktas som grovt.

Tullverket vittnar om att deras personal möter allt fler drogpåverkade chaufförer vid gränsen. Dock släpps de ofta eftersom brottet inte betraktas som grovt. Därför vill Tullverket nu se en översyn av lagstiftningen så att drograttfylla betraktas som ett grovt brott när chauffören kör ett tungt fordon.

Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning. Foto: Tullverket

– En 20 ton tung lastbil som körs av en drogpåverkad chaufför är en potentiell dödsfälla. I de fall olyckor inträffat är det ofta med mycket allvarlig utgång. Utgångsläget borde vara att det betraktas som ett grovt brott att köra ett tungt fordon drogpåverkad. Då kan chaufförerna frihetsberövas och hållas borta från vägarna, säger Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning, i ett pressmeddelande.

Tullverket kan idag inte frihetsberöva drogpåverkade chaufförer på plats.

– Ofta handlar det om utländska chaufförer som arbetar under usla förhållanden. Vår bild är att många av dem tar narkotiska preparat för att orka med långa körtider. Om påverkade chaufförer frihetsberövas skulle deras uppdragsgivare troligen se till att de inte kör påverkade. Inget fraktföretag vill att deras ekipage ska bli stående eftersom det kan vara mycket kostsamt, säger Martin Petersson.

I en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg föreslås även att Tullverket ska få utökade möjligheter att göra salivprov och ögonundersökning.

– Det skulle möjliggöra för oss att stoppa fler drogpåverkade chaufförer.

Mer från Accent