Internetdroger

Stor andel narkotiska läkemedel i tullbeslag

En stor del av alla omärkta kapslar och tabletter som beslagtas i tullen är narkotiska läkemedel. Det visar analys av postförsändelser som togs i beslag under internationell operation.

Pangea är en internationell operation mot olaglig läkemedelsförsäljning på internet, samordnad av Interpol. I Sverige genomförs operationen som ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket. Postförsändelser som misstänkts innehålla olagliga läkemedel tas i beslag.

Laboratorieanalyserna av årets beslag visar att en stor andel av alla omärkta kapslar och tabletter är narkotiska läkemedel. Värdet på beslagen uppskattas till hundratusentals kronor.

Det är femte året i rad som Läkemedelsverket deltar i Pangea. I 2013 års operation deltog ett hundratal länder runt om i världen. Operationen genomfördes 18-25 juni 2013 och i Sverige samarbetade Läkemedelsverket med Tullverket.

– Många brev och paket som togs i beslag innehöll narkotiska läkemedel. Störst andel var tramadol som används för att behandla måttlig till svår smärta, säger Monika Johansson på Läkemedelsverket.

Förutom tramadol visade analyserna att det fanns många tabletter som innehöll substanser från gruppen bensodiazepiner, som oxazepam, alprazolam och diazepam. Det är substanser som verkar lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande.

– Behöver man smärtstillande tabletter som tramadol eller lugnande tabletter så ska man uppsöka läkare och få tabletterna förskrivna på recept och utlämnade på ett godkänt apotek. Det här är inga tabletter man självmedicinerar med då man kan bli beroende, säger Monika Johansson.

Mer från Accent