Narkotika

Sörmland kan få sprutbyte

DRUGNEWS. Ett sprutbytesprogram för narkomaner kan komma att öppnas i Sörmland. Länssjukvårdsnämnden beslutade i fredags att utreda förutsättningarna.

Sjukvårdschefen ska bland annat undersöka hur stora resurser ett sådant program kan behöva och var det skulle öppnas.

– Ett sprututbytesprogram är i grunden en folkhälsoinsats riktad till en utsatt grupp. Det ska ses som en del av en bredare verksamhet inkluderande bland annat hälsorådgivning, motiverande samtal och vaccinationer, säger Thomas af Bjur (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, i en kommentar.

Utredningen ska vara klar till länssjukvårdsnämndens möte i maj. Först därefter kan man gå vidare och undersöka vilka av de nio kommunerna i länet som vill delta i en ansökan till Socialstyrelsen.

Riksdagen öppnade med ett beslut 2006 för att alla landsting kan ansöka om att starta sprutbyten i landet. Hittills finns dock bara sådana program i Skåne, medan frågan diskuteras i Stockholm.

Frågan om utdelning av rena sprutor, kanyler och annat förhindrar smittstridning av hiv, gulsot och andra infektionssjukdomar är fortfarande mycket omtvistad.

Drugnews/SL

Mer från Accent