Ungdomar

Polisinsats mot narkotika bland Stockholms ungdomar

Under två septemberveckor letade polisen narkotika i ungdomsmiljöer i södra Stockholm. 151 misstänkta narkotikabrott blev resultatet.

Polisinsatsen, som går under namnet Gåsen, genomfördes för sjätte gången och är nu i utredningsskedet, skriver Stockholmspolisen på sin webbplats.

Insatsen leddes av Andreas Lindfors, från Söderortspolisens Gatulangningsgrupp.

– Efter sommaren är en insats som denna angelägen. Flera unga provar narkotika under lov då det är ”ett friare liv”. Gåsen är en offensiv insats som är en del i Söderortspolisens ordinarie arbete att bekämpa narkotika bland ungdomar. Vi ser tyvärr att den behövs, eftersom vi upptäcker många nya ungdomar varje gång. Det här kommer definitivt inte vara den sista insatsen vi genomför, säger han.

Insatsen bygger mycket på tips och spaningsarbete.

– Sedan har vi en uppsökande verksamhet tillsammans med bland annat Maria Ungdom. De ungdomar som hittas med narkotika erbjuds behandling genom det så kallade Muminkonceptet för att komma bort från missbruket. Även familjemedlemmar kan få stöd hos Maria Ungdom. Det är viktigt att inte stigmatisera den som påträffats med narkotika utan jag vill understryka att vårt arbete syftar till att hitta lämpliga åtgärder till att få dem att sluta använda narkotika, säger Andreas Lindfors.

Många av ungdomarna är under 18 år. För dem har Söderortspolisen använt sig av den så kallade Linköpingsmodellen.

– Det innebär att när vi fått uppgifter av sådan styrka att det finns anledning att anta att ett narkotikabrott har skett och det kan vara en ung person involverad, så har vi inlett förundersökning och aktivt sökt upp den unge och dennes föräldrar i bostaden. I de allra flesta fall möts vi av förståelse från föräldrar som uppskattat att få vetskap om sitt barns narkotikaanvändande, säger Andreas Lindfors.

Mer från Accent