Opioider

Opioider kan orsaka dövhet

Ny forskning visar att opioider kan orsaka hörselnedsättning.

En färsk studie utförd vid Rutgers University i New Jersey, visar att det finns ett tydligt samband mellan opioidanvändning och hörselnedsättning. Orsaken tros vara en toxisk reaktion i innerörat.

Forskarna, som studerade register från New Jersey Poison Control Center mellan 1999 och 2018, identifierade 41 personer som använt opioider i höga doser, och som upplevde olika grader av hörselnedsättning eller tinnitus.

Mer än hälften av dem hade använt heroin, följt av oxikodon, metadon och tramadol. Majoriteten upplevde att båda öron hade påverkats; 12 personer upplevde total dövhet, 15 personer hade kraftig eller delvis hörselnedsättning, 10 personer hade fått tinnitus och 4 personer upplevde en mix av olika symptom.

21 procent av de som rapporterat om sitt tillstånd, upplevde ingen förbättring av hörseln efter att de skrivits ut från sjukhus. En del människor kan återfå hörseln, enligt forskarna, medan nedsättningen kan vara permanent för andra. Teorin är att hörselnedsättningen orsakats av en toxisk reaktion i örat, enligt studiens forskare, Lewis Nelson, ordförande för avdelningen för akutmedicin på Rutgers New Jersey Medical School.

– De känsliga strukturerna i innerörat är mycket mottagliga för skador om syretillförseln är otillräcklig, liksom för den direkta effekten av toxiner som opioider, säger han till Science Daily.

Diane Calello, verkställande och medicinsk chef för New Jersey Poison Control Center, säger att även om studien fann särskilt starka kopplingar till heroin, kan toxicitet i örat orsakas med olika sorters opioider.

– Denna studie stödjer det som tidigare hittats i studier med djur, vilket är att opioider kan orsaka hörselnedsättning. Det kan bero på att vi redan har inbyggda opioidreceptorer eller bindningar i innerörat. Att aktivera dem kan utlösa en sådan skada hos patienter, säger hon till Science Daily.

I studien, som publicerades i The Journal of Medical Toxicology, konstaterar forskarna att sambandet kan vara viktigt för läkare att vara medvetna om när de tar hand om patienter med hörselnedsättningar.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer