Cannabis

Ny rapport om cannabis och unga

Cannabis är den narkotika som används mest. Missbruket har också ökat något på senare år. För att öka kunskapen om drogen har Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppdragit åt FoU i Väst att göra en kunskapssammanställning.

− Senare års forskning har visat att cannabis sätter ned hjärnans funktioner inom en rad områden. Särskilt påtagligt är detta bland ungdomar, säger Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete och verksam vid FoU i Väst/GR.

Tillsammans med Solveig Olausson och Russell Turner vid FoU i Väst/GR har han gjort kunskapssammanställningen ”Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention” som kan laddas ner gratis från www.grkom.se/fouivast.

Rapporten tar upp såväl skadeverkningar som utbredning och behandling.

− Vår förhoppning är att politiker, chefer och de som arbetar förebyggande och med behandling riktad till ungdomar tar tillvara den kunskap som finns och förmår översätta den till sitt eget arbete, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer