Narkotika

Nio nya preparat klassificerade

Ett nytt preparat klassas som narkotika och åtta som hälsofarlig vara från den 1 december.

Åtta nya cannabinoider klassas sedan i går som hälsofarliga varor. Ett annat preparat, 3-MMC, som är ett centralstimulerande medel, klassas som narkotika.

Beslutet har fattats av regeringen på förslag av Statens folkhälsoinstitut.

Regeringen har på förslag från Statens folkhälsoinstitut beslutat (SFS 2013:789; 2013:790) att reglera åtta nya substanser som hälsofarlig vara och 3-MMC som narkotika från den 1 december 2013.

Substanserna säljs främst via internet och, enligt Statens folkhälsoinstitut visar omhändertaganden att missbruket av de nio preparaten ökat.

Mer från Accent