USA

Narkotikadöden katastrof för USA

142 amerikaner dör varje dag av narkotika. Vita husets särskilda opioidkommission uppmanar nu Donald Trump att förklara nationellt katastrofläge. Läs Accents reportage från Waterbury.

Syftet är att tvinga kongressen att avsätta tillräckliga resurser för att bromsa narkotikadöden. Vita husets opioidkommission lämnade en preliminär rapport den sista juli. Av rapporten framgår att 142 amerikaner dör av narkotika varje dag. Var tredje vecka har lika många mist livet som under 11 september 2001, skriver kommissionen i sin rapport enligt Washington Post.

Kommissionen som leds av Chris Christie, guvernör för New Jersey, tillsattes av presidenten i mars och har till uppgift att studera sätt att bekämpa och behandla konsekvenserna av missbruk och beroende samt opioidkrisen, vilket Accent skrev om i början av sommaren.

I sin rapport uppger kommissionen att syftet med en katastrofdeklaration skulle vara att tvinga kongressen att förstå allvaret i situationen och skaffa fram resurser.

– Om detta gissel inte redan drabbat dig eller din familj kommer det snart att göra det, om inte alla vidtar kraftfulla åtgärder, säger Chris Christie till Washington Post.

Enligt tidningen visar en nyligen genomförd studie att receptbelagd smärtstillande medicin nu är vanligare än tobak i USA.

Dödsfall på grund av receptbelagd medicin började öka i mitten av 00-talet i USA. Ökningen var resultatet av en aggressiv marknadsföringskampanj i slutet av 90-talet. För att komma till rätta med problemet vidtog myndigheterna en rad åtgärder för att strama åt förskrivningen och minska tillgängligheten till läkemedlen. Det ledde också till att dödsfallen minskade, men de som redan utvecklat ett beroende förefaller i stället ha gått över till illegala droger. Samtidigt med minskningen av dödsfall på grund av läkemedel ökade överdoserna av heroin dramatiskt. Nu är syntetiska opiater, som fentanyl, det största problemet.

Enligt en artikel i Dagens nyheter har flera delstater och städer i USA stämt läkemedelsbolagen för deras delaktighet i krisen. Bland annat ska staten Ohio ha anklagat bolagen för att ha vilselett läkare och patienter om riskerna med läkemedlen.

Kommissionens rapport innehåller flera rekommendationer:

• Utöka möjligheten till beroendevård.
• Öka tillgängligheten till läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende.
• Uppmuntra utvecklingen av smärtstillande läkemedel som inte är opiatbaserade.
• Låt alla poliser bära på sig motgiftet Naloxon.
• Ändra lagen så att den som larmar polis om en överdos inte själv riskerar att straffas.

Washington Post påpekar att rapporten inte innehåller några förslag om ”hårdare tag” som presidenten ofta förespråkat, som att bygga en mur mot Mexiko, höja straffpåföljder eller öka möjligheten att beslagta pengar och ägodelar från misstänkta för narkotikabrott.

– Den preliminära rapporten fokuserar på att hantera opioidkrisen som det hälsoproblem det faktiskt är, säger Grant W Smith, representant för the Drug Policy Alliance, till Washington Post.

Mer i ämnet:

• Läs artiklarna i Accent och Dagens nyheter för att få en bild situationen i USA.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer