Ny rapport

Narkotikabrukares psykiska hälsa sämre

Hälsan är sämre hos personer som använder narkotika. Sämst är den psykiska hälsan.

En rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att de som använder narkotika mår sämre än andra. Bland dem som använder narkotika ofta anger varannan ohälsa jämfört med var fjärde i befolkningen i övrigt.

– Förhöjd risk för ohälsa kvarstår även då vi kontrollerat för bakgrundsvariabler som exempelvis låg socioekonomisk position eller hög användning av alkohol och tobak, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN och rapportförfattare till rapporten Hur mår de som använder narkotika? – Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika, i ett pressmeddelande.

Särskilt är det den psykiska hälsan som är sämre. Av dem som använt minst en narkotikaklassad substans det senaste året rapporterade 30,2 procent sämre psykisk hälsa, jämfört med 17,6 procent av dem som inte använt narkotika. 

Men även den allmänna hälsan var sämre hos 23,7, jämfört med 18,8 procent bland övriga. Minst var skillnaden för den fysiska hälsan där 31,4 procent av narkotikaanvändarna rapporterade sämre hälsa jämfört med 26 procent i gruppen som inte använt.

”Framförallt var det vanligt att den psykiska hälsan skattades lägre än i övriga befolkningen.”

Mats Ramstedt

I undersökningen delades narkotikaanvändarna upp i grupper: de som använde cannabis, de som använde övriga narkotikaklassade substanser samt de som använde narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination.

– I gruppen som använde cannabis eller övriga narkotikaklassade substanser, var det framförallt vanligt att den psykiska hälsan skattades lägre än i övriga befolkningen, säger Mats Ramstedt. 

Ju oftare en person använt narkotika desto sämre är hälsan. Allra sämst mår de som använt narkotika fler än 20 gånger under det senaste året.

Den som använder icke-förskrivna preparat drabbas hårdare än andra.

– De som särskilt märktes i den här gruppen var de som ofta använde narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination, där två av tre mår sämre, säger Mats Ramstedt.

I rapporten betonas att det inte går att dra några slutsatser om orsak och verkan av undersökningen. Narkotika kan användas som självmedicinering av den som redan mår dåligt. Samtidigt är det tydligt att narkotika kan orsaka hälsoproblem. 

Analyserna i rapporten är baserade på undersökningen ”Vanor och konsekvenser” där cirka 11 500 personerna mellan 17 och 84 år ingått.

Mer från Accent