Geriatrik

Morfinplåster till dementa kan vara livsfara

Olika typer av morfinplåster har blivit allt populärare som smärtlindring under de senaste åren. Men att plåstren även allt mer kommit att användas på dementa patienter har fått Yngve Gustafsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet att reagera.

Plåstren ska hjälpa mot smärta och när de väl klistrats på håller effekten i sig i upp till en vecka. De vanligaste morfinplåstren innehåller Buprenorfin eller Fentanyl, där det senare ämnet är fler gånger starkare. Läkemedlen är narkotikaklassade och anses beroendeframkallande.

Yngve Gustafsson berättar att han hört av ett hundratal anhöriga de senaste månaderna som beskrivit hur plåstren använts oansvarigt på dementa patienter.

­– Det handlar om äldre personer med demens där den som skrivit ut medicinen inte överhuvudtaget verkar ha läst hur den ska användas. Plåstren hämmar signalsubstanser vilket förvärrar demensen och tar även bort hunger och törst, säger han.

 

Han har haft kontakt med anhöriga till patienter som vittnar om att deras närstående dött inom några dygn efter att plåstren satts in. Enligt en artikel i DN finns det också fall där missbrukare fått tag på plåstren och brukat dem med dödlig utgång.

– De har rökt de här fentanylplåstren och verkar inte ha varit medvetna om att substansen är 40 gånger starkare än vanligt morfin, säger Yngve Gustafsson.

 Ökade fallskador har också rapporterats som en sidoeffekt hos äldre av morfinplåstren men för dementa finns ytterligare en fara.

– Hälften av alla demenssjuka lider av sömnapné, vilket förvärras av morfinplåstren och kan leda till att patienten slutar andas under sömnen, säger Yngve Gustafsson.

 

Men i grunden tycker Yngve Gustafsson att ökningen av utskrivna morfinplåster är ett tecken på en förbättrad palliativ vård för döende människor.

– Plåstren är trots allt en bättre smärtlindringsmetod än injektioner och piller. Koncentrationen blir jämnare och smärtgenombrotten färre, säger han.

Mer från Accent