Narkotika

Hälsominister i Washington orolig efter legalisering

Efter legaliseringen av cannabis i Washington oroas nu statens hälsominister Mary Selecky över ökat missbruk bland ungdomar.

En undersökning som genomfördes i slutet av förra året – strax innan legaliseringen trädde i kraft – bland 200 000 skolungdomar visar att marijuanabruket bland unga i staten Washington ökar.

Bland ungdomar som går sista året på high school är det 27 procent som säger att de rökt marijuana den senaste månaden. Det är dubbelt så många som röker cigaretter, och en ökning med fyra procentenheter sedan 2008.

Undersökningen visar också att andelen ungdomar som tror att cannabis är farligt har minskat – bland tiondeklassare (motsvarar första året i gymnasiet) har den siffran minskat från 65 procent år 2000 till 46 procent förra året. Mer än hälften av tiondeklassarna säger att det är lätt att få tag i marijuana.

Washingtons hälsominister Mary Selecky är orolig över utvecklingen.

– När kunskapen om farorna minskar ökar användandet, säger hon till Washington Post.

Tanken är att delar av intäkterna från de statligt licenserade butiker som säljer marijuana ska gå till förebyggande arbeta bland unga.

– Staten har arbetat hårt för att förhindra rökning hos ungdomar i och med lagen om förbud att köpa cigaretter under 19 års ålder. För att nå samma resultat med droger måste vi öka våra ansträngningar avsevärt, säger Mary Selecky.

Mer från Accent