Gängkriminalitet

Friande dom för människohandel överklagas

20 personer dömdes förra veckan i ett stort narkotikamål i Vårberg i södra Stockholm. Dock friades den man som åtalats för människohandel.

Nu har åklagare Paulina Brandberg bestämt sig för att överklaga tingsrättens dom.

Accent rapporterade i december om den pågående rättegången, där en av de åtalade, en 27-årig man som av åklagarsidan pekas ut som verksamhetens ledare, förutom narkotikabrott även åtalades för människohandel. Han misstänktes ha lockat in unga pojkar i nätverkets drogförsäljning. 

Åtalet för människohandel ogillades dock av rätten och mannen döms enbart för narkotikabrott till sex månaders fängelse. Åklagaren har nu bestämt sig för att överklaga den friande domen för människohandel.

”Vi tycker att tingsrätten har varit alldeles för försiktig i sin bevisvärdering. Vad gäller människohandelsåtalet anser vi att tingsrätten lite för lättvindligt har viftat bort den bevisning som faktiskt finns för att den åtalade har varit delaktig i att rekrytera och exploatera ungdomarna och att detta inneburit ett nödläge för dem”, skriver hon i ett mejl till SVT.

Mannens försvarare menar att det är uteslutet att hans klient skulle bli fälld för människohandel enligt SVT.

Mer från Accent