Narkotika

Färre fängelseplatser efter mildare narkotikadomar

Straffen för grova narkotikabrott sänks efter ett antal vägledande domar i Högsta domstolen. "En rättslig revolution" enligt bedömare.

Domarna från HD gör att vissa typer av narkotikabrott får kraftigt sänkta straff – skillnaden kan vara fler års kortare fängelsestraff. Förändringen är så stor att behovet av fängelseplatser kan komma att minska kraftigt.

− Jag skulle tro att de allra högsta straffen blir färre i framtiden, säger överåklagare Astrid Eklund, till DN.

Högsta Domstolen har förkunnat tolv vägledande domar som tingsrätter och hovrätter har att rätta sig efter när de utdömer straff. Domarna har betydligt högre krav än tidigare för att döma någon till det strängaste straffet. I de vägledande domarna ingår också en omvärdering av farlighetsbedömningen av de narkotiska preparaten.

Tidigare är det bara storleken på beslaget och vilken sorts narkotika det rört sig om avgjort straffets längd.

− Art och mängd är numera bara en av många faktorer som har betydelse när man bestämmer straffet, säger Astrid Eklund till DN.

I stället ska domstolen väga in vilken roll den åtalade spelat och hur handeln sett ut. Yrkesmässighet, organisationsgrad, vinningssyfte och hänsynslöshet blir nu begrepp som ska vägas in.

Mer från Accent