Langning

”Etik för langare” på Svenska Brukarföreningens hemsida

Går det att langa narkotika på ett etiskt sätt? På Svenska Brukarföreningens hemsida finns i skrivande stund en artikel med en lista på etiska tips till narkotikalangare.

I artikeln råds narkotikalangare att leverera rena produkter, inte utnyttja någons utsatta situation, tänka på hygienen när narkotika smugglas inuti kroppen, och att berätta för sina kunder om farorna med överdoser. Den råder också langare att ge desperata regelbundna kunder minst en dos på kredit. Artikeln publicerades på hemsidan i november 2015. Men när Accent når Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz för en kommentar säger han att han inte sett artikeln.

– Det här är inget vi står för, den ska vi genast ta bort, säger han.

Går det att langa narkotika på ett etiskt sätt?

– Ja, det tycker jag. Man kan ju önska att världen vi lever i såg bättre ut, men nu gör den inte det. Vi står på brukarnas sida och om folk ska köpa narkotika så ska de åtminstone inte behöva lida i onödan, säger Berne Stålenkrantz.

Den aktuella artikeln baserar sig på en text från den brittiska tidningen Black Poppy Magazine.

Svenska Brukarföreningen har funnits sedan 2002 och jobbar för skademinimering i narkotikafrågan. Rörelsen bildades av Berne Stålenkrantz kring frågan om metadonprogram och har sedan dess bland annat lobbat för sprututbytesprogram, subutexbehandlingar och utdelning av naloxon i förebyggande syfte.

Föreningen har agerat remissinstans för bland annat Regeringens Missbruksutredning och Socialdepartementet. Verksamheten bekostas med bland annat anslag Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

IOGT-NTO:s jurist Annika Myhre tror inte att texten på Brukarföreningens hemsida kan bedömas utgöra uppvigling till brott. Detta eftersom textförfattarna är noga med att påpeka att langning inte är lagligt, och att man också skriver att man inte uppmuntrar folk att langa illegala droger.

– Men frågan om ifall det är lämpligt är dock en helt annan diskussion, säger hon.

Uppdatering: Artikeln är nu nedtagen från Svenska Brukarföreningens sida.

Mer från Accent