Narkotika

EMCDDA: Liv kan räddas om fler har tillgång till motgift mot överdoser

Fler liv skulle kunna räddas om motgiftet Naloxon fanns tillgängligt vid opiatöverdoser. Det visar EMCDDA:s genomgång. De rekommenderar också utbildning av anhöriga och professionella.

Mellan 6 000 och 8 000 dör av en överdos av narkotika varje år. Nästan alltid handlar det om heorin eller andra opiater.

I en ny rapport visar EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition) att många av dödsfallen skulle kunna förhindras om personer runt den som tagit överdosen hade tillgång till motgiftet Naloxon.

Opiater påverkar centrala nervsystemet och en överdos kan leda till andningsstillestånd som snabbt leder till döden. Naloxon häver effekterna av opiaten, även andningsstilleståndet.

Hittills har Naloxon främst funnits för injektionsbruk. Det är inte lämpligt att det utförs av någon som inte är sjukvårdskunnig. På försök har läkemedlet testats i form av nässpray i Danmark och Norge och i form av tabletter som läggs innanför kinden och smälter i munnen i Storbritannien.

EMCDDA föreslår också att anhöriga och personer som i sitt arbete riskerar att bli vittne till att någon tagit en överdos ska utbildas i hur man ger Naloxon och hur det verkar. De bör också få tillgång till läkemedlet.

Det sista kräver lagändringar eftersom recept endast kan skrivas ut till sjukvårdspersonal eller den berörda patienten.

Mer från Accent