Narkotika

Dödlighet på grund av narkotika minskar

Narkotikadödligheten går ner – men antalet döda med narkotika i blodet ökar. Det är ett par av nyheterna i en rapport om narkotikasituationen i Sverige som FHI släpper idag.

I Sverige finns två olika register för att följa den narkotikarelaterade dödligheten. Det ena är dödsorsaksregistret som finns hos Socialstyrelsen – här är tanken att man ska kunna utläsa hur många som dör exempelvis av narkotika.

Det andra registret sköts av Karolinska Institutet. Här hamnar alla som dör med narkotika i blodet – oavsett om de egentligen dött av något annat.

Dödsfall med narkotika som orsak minskar

Av rapporten om narkotikasituationen i Sverige, som publiceras av Folkhälsoinstitutet idag, framgår att den narkotikarelaterade dödligheten minskar. Under 2010 var det 269 människor som dog och fick narkotika registrerat som ”bakomliggande orsak” av läkare. Under 2011 minskade motsvarande siffra till 239 – en minskning med 11 procent.

Tittar man däremot på siffrorna som beskriver hur många som dör med narkotika i blodet så är situationen den motsatta. Här ser man en ökning från 457 fall 2010 till 487 fall 2011. Värt att notera är att i den här gruppen ingår exempelvis även äldre människor som äter narkotikaklassad medicin och som dör av helt andra orsaker.

Av siffrorna från Karolinska kan man också se att antalet döda med så kallade ersättningspreparat (som subutex eller metadon) nu är fler än de som dör med heroin i blodet. (Accent skrev om detta i förra veckan.)

Användandet stabilt

Rapporten konstaterar också att narkotikaanvändandet i Sverige är i stort sett stabilt, även om en ökning bland kvinnor kan ses de senaste åren. Den överlägset vanligaste narkotika i Sverige är cannabis. Omkring 4 procent av männen har använt cannabis någon gång det senaste året, för kvinnor är motsvarande siffra 2 procent. Om man bara räknar de som använt cannabis den senaste månaden är man nere på 1 procent bland män och 0,5 procent bland kvinnor.

Mer från Accent