Narkotika

Deprimerade homo- och bisexuella unga använder mer cannabis

Brist på stöd kan vara en förklaring.

Tidigare studier har visat att homo- och bisexuella ungdomar använder mer cannabis är unga i stort, men de lider också mer av psykisk ohälsa. En ny studie från Montreals universitet har försökt reda ut vad som är hönan och ägget. Det rapporterar News Medical Life Sciences.

Många unga som uppvisade depressiva symtom vid 15 års ålder hade ökat sin cannabiskonsumtion när de genomförde en ny enkät vid 17 års ålder. För de homo- och bisexuella tonåringarna var dock detta samband fem gånger starkare än bland de heterosexuella ungdomarna.

Forskarna tror att detta kan tyda på att homo- och bisexuella ungdomar i större utsträckning använder sig av cannabis som självmedicinering mot depressionssymtom. Detta kan i sin tur, menar forskarna, tyda på att andra former av stöd saknas.

Däremot minskade cannabiskonsumtionen hos de homo- och bisexuella tonåringar som hade ångestsymtom när de var 15 år. Det verkar alltså finnas en skillnad i hur man hanterar depression jämfört med hur man hanterar ångest.

Nu måste vi titta närmare på de här sambanden och även titta på andra grupper med liknande erfarenheter, till exempel trans och icke-binära tonåringar, säger Kira London-Nadeau, en av doktoranderna bakom studien.

Studien använde data som samlats in om 1 500 ungdomar sedan födseln. Av dessa identifierade sig 128 som homo- eller bisexuella. Man tittade specifikt på enkäter som de genomfört när de var 13, 15 och 17 år gamla.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer