Cannabis

Colorado: Ökande problem med marijuana oroar inför legalisering

Sedan den 1 januari är det möjligt att köpa cannabis legalt i Colorado. Det oroar skolpersonal eftersom problemen med marijuana ökat en längre tid.

Mike Dillon arbetar som polis i skolorna i Mesa County i Colorado. Han har tidigare arbetat med drogbekämpning och sett mycket droger, men reagerar ändå på att så många skolelever använder så mycket narkotika och att det händer att eleverna tar drogen med till skolan. Det rapporterar the Denver Post.

Runt om i Colorado rapporteras ökande problem sedan medicinsk marijuana blev tillåten 2010.

Än finns ingen tillförlitlig statistik, men från många skolor rapporteras ökande problem.

– Vi har sett en kraftig ökning av drogrelaterade disciplinåtgärder, säger Janelle Krueger, ansvarig för ett program för avstängda elever och elever i riskzon.

Enligt Janelle Krueger tror skolpersonalen att den kraftiga ökningen de noterat beror på signalerna som legaliseringen sänder: att marijuana är en medicin som är säkert och accepterat att använda. De upplever också att tillgängligheten ökat.

– Ungarna röker före skolan och på lunchrasten. Det gjorde de inte förr, säger Jeff Grady som har arbetat med skolelever som polis i Grand Junction i 25 år.

Han säger att det nu också blivit svårare att konfrontera eleverna med att de luktar marijuana.

– De säger att de stått bredvid en vuxen som rökt medicinsk marijuana och inte rökt själva, säger Jeff Grady.

Den säkraste indikationen på ett växande problem är en rapport från 2012-2013 som dokumenterar orsaker till att elever stängs av från skolan. Marijuanarökning är den främsta orsaken och står för 32 procent av avstängningarna i Colorado.

Även statistik från the National Institute of Drug Abuse (NIDA) visar att användningen av marijuana ökar bland gymnasieelever medan användningen av alkohol och andra droger är oförändrad eller minskar.

Enligt Christine Harms, chef för the Colorado School Safety Resource Center, är det också svårare att bemöta det budskap som legaliseringen sänder eftersom de statliga medlen för drogprevention har minskat. Hon uppmanar alla föräldrar att prata med sina barn.

– De måste få veta hur skadlig marijuana är för den växande hjärnan, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer