Narkotika

Cannabis ökar bland unga svenska storstadsbor

Cannabis ser ut att öka bland unga vuxna i svenska storstäder, samtidigt som användningen av drogen minskar i länder som Tyskland, England och Spanien. Det visar en EU-rapport.

Enligt en rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA röker allt fler unga svenskar i framför allt storstäder cannabis. I andra europeiska länder ligger cannabisanvändningen stabilt eller minskar, som i Tyskland, England och Spanien.

Polisen ser flera förklaringar. Den inhemska produktionen ökar och det har också blivit enklare att få tag på narkotika via nätet. En annan förklaring är ändrade attityder och en ökad liberalisering. Det är något som överläkaren Juan Figueroa på Maria Ungdom i Stockholm märker av.

Vi se fler och fler unga som kommer till oss som har rökt cannabis. De flesta är 16-17 år, men några är så unga som 12 år. Den vanligaste förklaringen till att man väljer cannabis före alkohol är att man anser att det är en ”fräsch” drog. Man slipper bakfylla och de negativa konsekvenser som kommer av alkohol. Man tror också att den är harmlös och att man inte drabbas av några men, säger Juan Figueroa och pekar på de internationella influenserna som en trolig orsak till attitydförändringen. Fler reser och upptäcker att cannabis är ett vanligt sätt att berusa sig i exempelvis USA. Det beteendet tar vi med oss hit.

Han menar att den där ”fräschheten” dock är mycket bedräglig. På sikt kan den leda till allvarliga problem.

Man kan snabbt få kognitiva problem om man röker regelbundet. Man blir trögare och får svårt med inlärning. Dessutom kan cannabisrökning bli en inkörsport till tyngre droger. Det är knappast någon som börjar direkt med heroin, utan man börjar ofta röka exempelvis cannabis. Sedan är steget inte så långt till att prova något annat, säger Juan Figueroa.

Det går också betydligt fortare att utveckla ett missbruk när man röker cannabis, jämfört med om man dricker alkohol.

– Det tar generellt längre tid att utveckla alkoholism, konstaterar han och tillägger att han är mycket oroad över utvecklingen.

Mer från Accent