USA

Cannabis ökar risk vid graviditet

En amerikansk studie visar att cannabis ökar risken för problem vid graviditeten 1,5 gånger.

Forskare vid universitetet i Utah, USA, har granskat 9 000 graviditeter vid åtta amerikanske kliniker spridda över landet. Deras slutsats är att användande av cannabis under graviditet kan kopplas till ett antal komplikationer, främst låg födelsevikt, och ju högre exponering desto större risk.

– Cannabis ökar risken för komplikationer under graviditeten och ska undvikas, säger läkaren Robert Silver, till Medical News Today.

Mer från Accent