Lungskador

Cannabis och tobak skadligt på olika sätt

Cannabisrökning skadar också lungorna – men inte på samma sätt som tobak.

Vår studie visar att ett långvarigt cannabisbruk leder till överfyllda lungor och minskade luftens flöde i större utsträckning än tobak, säger Bob Hancox, professor vid University of Otago i Nya Zeeland och medförfattare till en ny studie om hur cannabis påverkar lungorna.

Forskare har länge trott att cannabis och tobak påverkar lungorna på liknande sätt. Men nya forskning pekar mot att så kanske inte är fallet.

– Cannabis kan också begränsa lungornas förmåga att ta upp syre. Detta är en känd effekt av tobak men vi har inte sett det orsakas av cannabis förrän nu, säger Bob Hancox till EurekAlert.

Man har tidigare noterat att personer som använder cannabis kan drabbas av så kallad bong-lunga, en allvarlig form av emfysem. De symptom som noteras i studien bland de som använt allra mest cannabis: överfyllda lungor, sämre luftflöde och sämre förmåga att ta upp syre, stämmer alla in på ett tidigt stadie av denna typ av emfysem.

– Den här studien ger stöd åt tidigare forskning som tytt på att cannabis påverkar lungorna på andra sätt än vad tobak gör, säger Bob Hancox.

Men forskningen kring hur cannabis påverkar lungorna är fortfarande bara i sin linda. Vissa studier har tytt på att ett långvarigt cannabisbruk kan leda till bronkit, medan andra studier inte hittat några lungskador. Att studera skillnader mellan lungskador som kopplas till tobak och de som kopplas till cannabis är heller inte helt lätt eftersom många som använder cannabis också röker tobak.

Mer från Accent