Graviditet

Cannabis kan skada barnet

Cannabis under graviditeten kan skapa ångest, hyperaktivitet och aggression hos barnet senare i livet.

En studie publicerad i JAMA Psychology har undersökt sambandet mellan att en gravid kvinna använder cannabis under graviditeten och barnets psykiska hälsa senare i livet. Forskarna har undersökt data för barn mellan 9 och 11 års ålder, och i vilken utsträckning de lider av aggression, ångest, hyperaktivitet, och höga nivåer av stresshormonet kortisol.

I de fall där mamman uppgett att hon fortsatt använda cannabis även efter att hon fått reda på att hon var gravid kan forskarna se ett samband med att barnen senare utvecklar psykiska problem. Dessa barn hade också en lägre födelsevikt än kontrollgruppen.

Vissa samband kunde även ses hos barn vars mödrar slutat använda cannabis när de fick reda på att de var gravida. Men de sambanden försvann när man viktade för socioekonomisk status och familjens historia av mentala problem. Forskarna tror att det kan bero på att fostret under de första veckorna av graviditeten saknar receptorer för att ta upp cannabis.

Forskarnas slutsats är att cannabisbruk inte bör uppmuntras under graviditet.

Sedan tidigare har forskning konstaterat kopplingar mellan att använda cannabis under graviditeten och för tidig födsel, låg födelsevikt och begränsningar i hjärnans utveckling hos barnet. Men forskningen kring hur barn påverkas av att exponeras för cannabis i livmodern är bristfällig.

– Den här studien ger stöd för en växande samling bevis för att cannabisanvändning under graviditet kan kopplas till risker för mamman och hennes barn. Men vi vill fortfarande se mer forskning på området, skriver Daghni Rajasingam, talesperson för brittiska Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i en kommentar till studien på Science Media Center.

Studien samlade data från 11 875 barn, varav 655 exponerats för cannabis i livmodern. Av dessa var det 242 som exponerats för cannabis även efter att modern visste att hon var gravid.

Mer från Accent