Forskning

Beroende är en hjärnskada

Beroende utvecklas när belöningssystemet blir överbelastat.

Att bryta ett beroende, vare sig det handlar om alkohol, receptbelagda smärtstillande läkemedel, nikotin, spel eller något annat, är inte så enkelt som att ”bara” sluta eller att träna sig till ökad impulskontroll. Skälet är, enligt en artikel från Yale University som publicerats i Medical Express, att beroende utvecklas när belöningssystemet blir överbelastat på ett sätt som kan bli kroniskt. 

Belöningssystemets syfte är att få oss att göra sådant som är viktigt för människans överlevnad, som att äta eller ha sex. Då utsöndras dopaminer som gör att vi mår bra och uppmuntrar oss att göra det igen. 

”När en person utvecklar ett beroende har hjärnan börjat förändras.”

När en person utvecklar ett beroende har hjärnan börjat förändras, enligt artikeln. Det sker genom att den beroendeframkallande substansen får belöningssystemet att överreagera. I stället för en lätt dos av dopamin gör många av de beroendeframkallande drogerna att belöningssystemet översköljs av tio gånger mer dopamin jämfört med en naturlig belöning. 

Hjärnan kommer så småningom att anpassa sig till de höga doserna och blir mindre känslig för dopamin. Samtidigt som suget efter upplevelsen blir allt viktigare byggs en tolerans upp som gör att mer och mer av substansen krävs för att generera samma känsla. Naturliga upplevelser ger efter ett tag inte någon belöning alls, och skadorna kan alltså bli permanenta.

Det är förklaringen till att behandlingen med läkemedel för många opioidberoende blir livslång. 

– Många människor tänker att målet för behandling av personer med opioidbrukssyndrom är att de ska slippa mediciner helt. Men opioidbrukssyndrom är ett medicinskt tillstånd, precis som depression, diabetes eller högt blodtryck, och precis som för dessa tillstånd är den mest effektiva behandlingen en kombination av läkemedel och rådgivning, säger David A. Fiellin, primärvårdsläkare och specialist i bereondemedicin vid Yale Medicine. 

Han påpekar att språkbruk som stigmatiserar försvårar för vården att nå ut. 

– Uttryck som ”missbrukare” och “bli ren” skapar ofta barriärer när det kommer till behandling. Stigmatisering av behandlingsmetoder skapar ytterligare utmaningar för vården.

Mer från Accent