Graviditet

Autism vanligare när mamman använt cannabis

Nya forskningsrön tyder på att det är 50 procents större risk för autism hos barnet om mamman använt cannabis under graviditeten.

– När det gäller alkohol är rekommendationen idag att avstå helt under graviditeten. Jag anser att en liknande rekommendation bör gälla för cannabis, säger Daniel Corsi, epidemiolog vid Ottawa Hospital Research Institute och medförfattare till forskningsstudien, till The Guardian.

Forskargruppen har studerat data från en halv miljon födslar 2007–2012 i Ontario. Barnens data följdes upp fram till 2017 och autismdiagnoser från 18 månaders ålder dokumenterades. Cirka 3 000 av mödrarna rapporterade att de använt cannabis under graviditeten. 

Resultatet visade att nästan dubbelt så många barn, 2,2 procent, vars mammor använt cannabis, utvecklat autism. Detta jämfört med 1,4 procent av barnen till de mammor som inte använt drogen. Detta efter att hänsyn tagits till faktorer som ålder, utbildning, fysisk hälsa och socioekonomisk status. 

Dock noterades hos de kvinnor som använt cannabis en ökad risk för psykiska hälsoproblem. Det skulle kunna innebära att de självmedicinerat med cannabis, och överförde en genetisk risk för autism till sina barn. Något som inte klargjorts i studien. Daniel Corsi konstaterar därför att mer forskning krävs. 

Mer från Accent