Läkemedel

Psykofarmaka till tonåringar ökar risken för missbruk

Forskare varnar för att vården bidrar till att skapa en ny generation droganvändare.

Forskare vid University of Michigan har gjort en studie som visar att tonåringar som får ångestdämpande eller sömnmedel senare löper upp till tolv gånger så stor risk att hamna i missbruk som personer som inte fått något recept utskrivet. Antingen missbrukar de sin egen medicin eller medicin som någon annan fått utskriven. Syftet kan vara självmedicinering, experimenterande eller berusning. Det skriver Science daily.

Närmare nio procent av de drygt 2 700 ungdomarna som ingick i studien hade någon gång fått sömnmedel eller ångestdämpande preparat utskrivna.

– De här preparaten är mycket viktiga i behandlingen av ångest eller sömnproblem, men den höga andelen som övergår till att missbruka preparaten är besvärande, säger Carol Boyd, professor vid Institute for Research on Women and Gender och vid U-M Addiction Research Center.

Studien är gjord på studenter från fem skolor i Detroit med omgivningar.

Resultaten visar att vita studenter, dubbelt så ofta som svarta använder andras mediciner. Flickor över 15 och personer som fått medicin utskriven längre tid löper också större risk att börja missbruka.

Mer från Accent