USA

Amerikanska läkare frikostiga med opiater – många överdoserar

Många amerikanska sjukhus är generösa med att skriva ut opiater mot smärta. Medicinerna kan göra patienter beroende och användas vid självmord.

Det är vanligt att starka smärtstillande preparat skrivs ut till patienter, även om de inte genomgått något kirurgiskt ingrepp. Det visar en genomgång av mer än en miljon förskrivningar i USA. Resultatet förstärker den växande oro som många känner för överförskrivning av narkotiska preparat som både är starkt beroendeframkallande och som kan vara dödliga att överdosera.

Antalet överdoser har fyrdubblats det senaste decenniet och är nu uppe i över 14 000 per år i USA.

I studien har forskare gått igenom data från över en miljon förskrivningar på 286 sjukhus runt om i USA från mitten av 2009 till mitten av 2010. Forskarna fann att över hälften av alla patienter som inte genomgått kirurgisk behandling ändå fick narkotiska preparat utskrivna, ofta i höga doser.

Studien visade också på tydliga regionala skillnader, med störst förskrivning i västra USA och lägst i Nordöstra delen. Patienter som fick receptet utskrivet på ett av de sjukhus som var mer generösa med förskrivningen drabbades oftare av komplikationer av de smärtstillande preparaten än patienter som fick dem utskrivna av sjukhus som var mer restriktiva.

– De sjukhus som skrev ut mest gjorde det på ett mindre säkert sätt, säger Shoshana Herzig, lärare i medicin på Harvard Medical School och ansvarig för studien. Vi hoppas att vår studie får sjukhusen att fundera över sin praxis för förskrivning av opiater.

Studien är publicerad i novembernumret av Journal of Hospital Medicine.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer