Narkotika

Allt fler söker vård för cannabis

Var tjugonde person har testat droger och 27 miljoner har drogproblem. Ändå får bara var sjätte vård. Opium ökar och allt fler säker vård för cannabisberoende.

Ungefär fem procent av världens befolkning, eller 243 miljoner människor, mellan 15 och 64 år använde någon olaglig drog under 2012.

Omkring 27 miljoner människor har narkotikaproblem. Det visar UNODC:s rapport som presenterades förra veckan i Wien. United Nations Office on Drugs and Crime

Yury Fedotov, chef för UNODC, vädjade för att större fokus ska läggas på hälsa och mänskliga rättigheter för missbrukare, särskilt HIV-positiva injektionsmissbrukare.

– Endast var sjätte missbrukare i världen har fått vård för sitt beroende det senaste året, säger han och påpekar att 200 000 dog av narkotikarelaterade orsaker 2012.

Enligt Yury Fedotov krävs internationellt engagemang för en hållbar narkotikakontroll. Han vill se en balanserad och heltäckande strategi som omfattar både tillgång och efterfrågan och backas upp av evidensbaserade åtgärder med fokus på förebyggande åtgärder, behandling, social rehabilitering och integration.

– Det är särskilt viktigt när vi närmar oss den extra sessionen om världens drogproblem som hålls i generalförsamlingen 2016, säger han.

Enligt rapporten har världens opiumproduktion ökat. Anledningen är att Afghanstan, som står för 80 procent av produktionen, har ökat produktionsarealen med 36 procent.

Tillgången på kokain har däremot minskat beroende på att produktionen minskat. Användningen har också minskat i Nordamerika, medan användning och smuggling ökar i Sydamerika.

Cannabis fortsätter att vara den vanligaste narkotiska preparatet i de flesta länder. Även om det är för tidigt att se några effekter av legaliseringen av cannabis i vissa amerikanska delstater samt Uruguay, konstaterar rapporten att allt fler söker vård för cannabis-relaterade problem. Det sker i de flesta delar av världen.

Enligt rapporten kan bidragande vara att cannabis uppfattas som mindre farligt än tidigare, samtidigt som THC-halten blivit allt högre och fler därigenom blir beroende.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer