Trafik

Alkohol och cannabis ihop ökar risken

Kombinationen alkohol och cannabis försämrar körförmågan mer än när drogerna tas var och en för sig.

Det visar en färsk forskningsöversikt som omfattar 57 studier som bygger på data från sammanlagt 1 725 deltagare.

Analysen visar att cannabis och alkohol var och en för sig på olika sätt påverkar förmågan att köra bil negativt. Används drogerna samtidigt ökar de negativa konsekvenserna.

Cannabis påverkar förarens förmåga att hålla sig kvar på vägen, även då cannabispåverkade förare sänker hastigheten, troligtvis i ett försök att kompensera  sin nedsatta körförmåga. I kontrast till det ökar den förare som enbart druckit alkohol farten, vilket indikerar att föraren är omedveten om sitt påverkade tillstånd. 

Att kombinera alkohol och cannabis försämrar förarens förmåga att hålla fordonet kvar på vägen mer än om hen enbart använt en av drogerna. Studien fann inga bevis på att drogerna motverkade varandra när det gällde körhastighet.

Om studien: The Effects of Cannabis and Alcohol on Driving Performance and Driver Behaviour: A Systematic Review and Meta-Analysis av Sarah M. Simmons, Jeff K. Caird, Frances Sterzer and Mark Asbridge, 27 January 2022, Addiction.

Mer från Accent