Barn till missbrukare

Vuxnas roll viktig i kampanjen Spela Roll

I dag drar den veckolånga kampanjen Spela Roll i gång för femte året i rad. Kampanjen syftar till att lyfta fram de barn som lever i familjer med riskbruk.

Spela Roll-kampanjen hette tidigare ”Vart femte barn”.

– Anledningen till namnbytet var att vi egentligen inte vet om det är vart femte barn som lever i en familj med någon som dricker för mycket. Det kan vara fler eller färre. Dessutom vill vi nu inte enbart fokusera på barnen utan också de vuxnas roll. Du kan spela roll som vuxen, medmänniska eller politiker. Alla kan göra något, säger Nathalie Carlryd, förbundsutvecklare på UNF. Hon tillägger att en annan förändring är att man nu har ändrat ordet missbruk till ”dricka för mycket”, när man talar om barn och deras familjer.

Att kampanjen äger rum just den här veckan beror på att den sammanfaller med den internationella kampanjen ”Children of Alcoholics”. Det gör att många ideella organisationer runt om i landet denna vecka håller öppet hus på skolor och andra platser där det finns barn, samt visar upp sin verksamhet på andra sätt.

För att visa sitt engagemang kan man också ladda ner en flyer från hemsidan, http://www.duspelarroll.se, som man exempelvis kan ge till sin kommunpolitiker.

UNF:s roll i årets kampanj är dels att uppmuntra medlemmar att påverka politikerna och dels att visa ungdomar att de har rätt att begära hjälp om de lever i en familj där det dricks för mycket.

Kampanjen är ett samarbete mellan en rad olika ideella organisationer – förutom UNF är bland andra Trygga barnen och CAN medarrangörer.

2014 är dock det sista året som UNF medverkar i kampanjen. Nästa år kommer man att göra något eget på temat barn och missbruk.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer