Missbruk

”Vart femte barn” sätter barn till missbrukare i fokus

Nicklas Kartengren från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterade kampanjen "Vart femte barn" under CAN-dagen i Stockholm. Foto: Joanna Wågström

I Sverige växer 400 000 barn upp med föräldrar som dricker för mycket eller använder narkotika. Det är vart femte barn. Just nu pågår en uppmärksamhetsvecka för att belysa barnens situation.

– Vi vill att så många barn som möjligt ska känna att de inte är ensamma. Att det finns fler som har det likadant som dem. Syftet är också att de som möter barn i sitt arbete eller på fritiden ska vara medvetna om och reflektera över att så pass många barn växer upp i en missbruksmiljö, säger Nicklas Kartengren, projektledare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som håller i kampanjen ”Vart femte barn”.

Uppmärksamhetsveckan syftar till att sätta fokus på och uppmärksamma de 400 000 barn som lever med föräldrar som riskbrukar alkohol eller narkotika. Kampanjen arrangeras av CAN tillsammans med en rad organisationer, däribland IOGT-NTO.

Under veckan anordnas en rad aktiviteter runt om i landet; föreläsningar, temadagar, teater och filmvisning för att nämna några. Kampanjen sprids också via tidningars debattsidor och Facebook, där över 3 000 personer sagt att de deltar.

– En kritik som kampanjen fått hittills är att de flesta aktiviteterna är riktade mot vuxna och inte mot barn. Men det kan vi bli bättre på till nästa år, säger Nicklas Kartengren.

Under den årligt återkommande CAN-dagen som hölls i Stockholm under tisdagen var barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) inbjuden för att presentera regeringens strategi på området.

– Jag har stött på kommuner som säger att det där är säkert ett stort problem men inte hos oss. Då undrar man om de har skygglappar på sig, sade hon på konferensen.

Maria Larsson pratade om en rad problem när det gäller att hjälpa barn i missbruksmiljöer; skolan är dålig på att upptäcka barnen. Barn blir inte hörda exempelvis inom socialtjänsten och resultatet av lokal barn- och ungdomsvård är inte bra.

– Det här är ett ansvar som ligger på hela vuxenvärlden. Det krävs att socialtjänsten inte lägger en orosanmälan åt sida. Och det krävs att en distriktssköterska som tar hand om en patient som missbrukar frågar om det finns några barn där hemma. Det krävs civil beredskap. De här barnen har så få försvarsministrar, sade hon.

I regeringens ANDT-strategi som ska lanseras den 19:e april, om den antas av riksdagen, är ett av målen att barn ska skyddas mot skadliga effekter av missbruk. Enligt Maria Larsson ska regeringen bidra i det arbetet genom att man avsatt 260 miljoner kronor per år under fyra år framöver till alkohol- och drogförebyggande arbetet.

– Vi tycker att det är viktigt med långsiktighet. Därför har vi redan nu avsatt de här pengarna.

Joanna Wågström

Mer från Accent