Missbruk

Vårdutredningen inte klar i tid

Utredningen om den svenska missbruksvården drar ut på tiden. Nya frågor har dykt upp och utredaren Gerhard Larsson har bett regeringen om mer tid.

– Det har dykt upp fler frågor som vi har blivit tvungna att titta på, säger Gerhard Larsson.

Ett av de områden som han nämner är hur man ska bemöta speciella grupper som exempelvis barn eller gravida kvinnor inom vården.

– En bra vård behöver ha vissa insatser när det gäller sådana grupper. Det känner jag att jag behöver titta mer på.

Gerhard Larsson vill också grundligare utreda innehållet i utbildningarna för de yrken som jobbar med missbruksvård.

– Som det ser ut i dag ingår inte utbildning om beroende i grundutbildningarna hos vare sig läkare, socionomer eller psykologer.

Han vill att det ska ställas högre kompetenskrav på behandlingshem och öppenvårdsinrättningar. Kanske i form av en auktorisering eller licens. Bra utbildningar är en del i att höja kompetensen.

– Det är bra med engagemang men det räcker inte med bara det.

Det här är första gången som hela missbruks- och beroendevården, där både alkohol-, narkotika-, läkemedel- och dopningsmissbruk ingår, utreds i Sverige. Vilket också är en av orsakerna till att Gerhard Larsson vill ha förlängning.

– Det har tagit tid bara att ta reda på hur omfattande problemet är eftersom man inte gjort det tidigare.

Gerhard Larsson skulle ha lagt fram sitt förslag i november men har bett om förlängning till mars 2011. Diskussionerna om förlängningen pågår just nu med regeringen.

Joanna Wågström

Mer från Accent