HBT

Var fjärde HBT-person nära alkoholism

Många homo- bi- och transsexuella personer mår psykiskt dåligt – och röker, dricker och använder narkotika mer än genomsnittet.

Enligt Statens folkhälsoinstitut röker homosexuella dubbelt så mycket, dricker mer och röker oftare hasch jämfört med andra. Var fjärde dricker så mycket att det gränsar till alkoholism.

− Så har det sett ut i hela västvärlden sedan man började fråga mot slutet av 1990-talet. Många av oss mår bra men det finns en mycket stor grupp som mår väldigt dåligt, säger Christian Möllerup, vice ordförande i Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och ordförande i dess hälsoutskott till TT.

Han säger att skillnaden beror på de homosexuellas utsatta situation.

− Man brottas ständigt med andras reaktioner på vem man är, känner osäkerhet om sin egen identitet. Vissa hbt-personer använder alkohol för att kunna överskrida föreställningar som bygger på att alla förväntas vara heterosexuella. Alkohol och droger används också för att hantera stress, så kallad minoritetsstress. En del av hbt-kulturen är även starkt knuten till krogmiljö, säger han till TT.

Han är också kritisk till att RFSL:s arbete mot alkohol och narkotika för lite stöd.

Mer från Accent